kemikaalitorjunta

Säiliössä työskentely ja paineilmalaitteiden käyttö

Säiliössä työskentelyn ja paineilmalaitteiden käytön koulutuksissa harjoitellaan työskentelyä suljetussa tilassa ja pelastamista kemikaaleihin liittyvissä onnettomuusskenaariossa. Koulutuksessa harjoitellaan käytännön taitoja, kuten kemikaalipuvun pukemisesta tai paineilmalaitteiden ja hengityssuojainten käyttöä. Räätälöimme koulutukset yrityksen turvallisuustavotteiden mukaan ja varmistamme, että henkilöstö on valmistautunut toimialan yleisimpiin onnettomuusskenaarioihin. Räätälöityyn koulutukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi hätäensiavun antamista ahtaassa tilassa tai putoamissuojainten käyttöä.

Säiliössä ja kemikaalivaarallisella alueella työskentelyn koulutus voidaan räätälöidä seuraavista sisällöistä

  • teorialuento vaarallisista aineista ja toiminnasta onnettomuustilanteessa
  • kemikaalipuvun käytön perusteet sekä käytännön harjoitukset
  • paineilmalaitteiden tai hengityssuojainten perusteet ja käytännön harjoitukset
  • henkilön siirrot ilman apuvälineitä
  • henkilön siirrot apuvälineiden kanssa
  • henkilön pelastaminen säiliöstä
  • hätäensiapu ahtaassa paikassa
  • putoamissuojainten oikeanlaisen käyttö ja laskeutumisen perusteet kemikaalivaarallisella aluella
  • hätäensiavun teoria ja käytännön harjoitukset.

Muut koulutukset

Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksessa harjoitellaan erilaisten palavien materiaalien sammuttamista ja opetellaan käyttämään sammutuskalustoa.

Lue lisää

Elämysajo palavassa kontissa

Oletko koskaan kuvitellut, miltä tuntuu olla samassa tilassa tulipalon kanssa?

Lue lisää

Ensiapukurssi

Koulutuksessa käydään läpi tärkeiden elintoimintojen ylläpitoa edistäviä menetelmiä.

Lue lisää

Kemikaalionnettomuudet ja vaaralliset aineet

Kemikaalionnettomuuskoulutuksessa opiskellaan vaarallisten aineiden luokittelua, turvamääräyksiä sekä niiden kanssa työskentelyä.

Lue lisää

Korkealla työskentely

Koulutus antaa perusteet korkealla työskentelyyn turvallisesti.

Lue lisää

Kriisiviestintä

Koulutuksessa harjoitellaan kriisiviestinnän perusteita turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuuden koulutus kokoaa yhteen huomioon otettavia seikkoja matkustuksessa.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa käymme läpi yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

Alan ammattilaisen ohjaama kurssi antaa hyvän pohjan uhkaavan henkilön kohtaamiseen.

Lue lisää

Yrityksen henkilöstön PEAK-koulutukset

PEAK-koulutukset käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille.

Lue lisää