Kemikaalionnettomuudet

Kemikaalionnettomuudet ja vaaralliset aineet

Turvallisuuskeskus tarjoaa teollisuuden ja kemian alan yrityksille huippuluokan turvallisuuskoulutuksia, jotka parantavat työntekijöiden valmiuksia toimia eri onnettomuustilaneissa. Koulutuksissamme harjoitellaan käytännön taitoja, kuten ihmisten pelastamista ja vuotojen tukkimista eri kemikaaleihin liittyvissä onnettomuusskenaarioissa. Lisäksi koulutuksissa opiskellaan vaarallisten aineiden teoriaa, kuten luokittelua, turvamääräyksiä sekä niiden kanssa työskentelyä. Räätälöimme koulutukset yrityksen turvallisuustavotteiden mukaan ja varmistamme, että henkilöstö on valmistautunut toimialan yleisimpiin onnettomuusskenaarioihin. 

Teollisuuspalokuntien erikoiskoulutusta

Tarjoamme teollisuuspalokunnille kemikaalionnettomuuksiin liittyviä pelastuskoulutuksia, joissa harjoitellaan muun muassa kemikaalisukeltamista ja kaasutiiviin puvun käyttöä, onnettomuuksien ensitoimia, henkilönpelastamista sekä kemikaalivuotojen tukkimista. Alueemme kemikaalisimulaattorissa harjoitellaan törmäysvuotojen tukkimisia ja säiliövaunusimulaattorissa kemikaalikuljetuksiin liittyvä erikoistilanteita. 

 

Testaa yrityksessäsi käytettävien kemikaalien ominaisuuksia suojatulla ja suljetulla alueella

Kemikaalikenttämme on yrityksille suunniteltu harjoitus- ja testausympäristö, joka on sekä pohjavesisuojattu että varustettu suljetulla viemäröintijärjestelmällä. Alueellamme  on järjestetään sammutusharjoituksia polttamalla teollisuudessa varastoitavia materiaaleja sekä höyrystetään teollisuusprosesseissa käytettäviä kemikaaleja. Voimme järjestää koulutuksia, joissa perehdytään yrityksessänne käytettävien kemikaalien ominaisuuksiin sekä harjoitellaan niiden neutraloimista ja turvallista käsittelyä.

Ensimmäiset minuutit ratkaisevat

Onnettomuustilanteissa ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevan tärkeitä niin henkilö- kuin omaisuusvahinkojenkin kannalta. Henkilökunnan reaktioaikaa ja toimintavalmiuksia on mahdollista kehittää aktiivisella harjoittelulla. Luo turvallisempi työympäristö ja varmista, että henkilöstönne osaa toimia onnettomuustilanteessa oikein. Ota meihin yhteyttä, niin voimme suunnitella yksilöllisen koulutusohjelman tarpeisiinne.

 

Lue myös:  Tutustu myös yleistä toimintavalmiutta kehittäviin PEAK-koulutuksiimme.

Muut koulutukset

Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksessa harjoitellaan erilaisten palavien materiaalien sammuttamista ja opetellaan käyttämään sammutuskalustoa.

Lue lisää

Elämysajo palavassa kontissa

Oletko koskaan kuvitellut, miltä tuntuu olla samassa tilassa tulipalon kanssa?

Lue lisää

Ensiapukurssi

Koulutuksessa käydään läpi tärkeiden elintoimintojen ylläpitoa edistäviä menetelmiä.

Lue lisää

Korkealla työskentely

Koulutus antaa perusteet korkealla työskentelyyn turvallisesti.

Lue lisää

Kriisiviestintä

Koulutuksessa harjoitellaan kriisiviestinnän perusteita turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuuden koulutus kokoaa yhteen huomioon otettavia seikkoja matkustuksessa.

Lue lisää

Säiliössä työskentely ja paineilmalaitteiden käyttö

Koulutuksessa käydään läpi yleisiä suljetun tilan vaaratekijöitä, turvallisia toimintatapoja sekä suljetusta tilasta pelastamista.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa käymme läpi yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

Alan ammattilaisen ohjaama kurssi antaa hyvän pohjan uhkaavan henkilön kohtaamiseen.

Lue lisää

Yrityksen henkilöstön PEAK-koulutukset

PEAK-koulutukset käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille.

Lue lisää