Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue. Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Alkusammutus

Aikaa ei ole epäröinnille, kun ensimmäiset minuutit ratkaisevat. Tällöin oikeilla toimintamalleilla on mahdollista turvata omaisuus ja jopa pelastaa ihmishenkiä.

Alkusammutuskoulutuksessa tutustumme palamisen perusteisiin teoriassa ja teemme käytäntöön harjoitukset palavilla materiaaleilla. Sammutusharjoituksessa työntekijät opettelevat palon tukahduttamista vaahtosammuttimella, sammutuspeitolla sekä muilla yrityksen turvallisuussuunnitelman mukaisilla sammutusvälineillä. Pääsemme myös harjoittelemaan oikeaa tekniikkaa ihmisen sammuttamisessa.

Turvallisuuskeskuksen alueella on mahdollista toteuttaa yrityksen turvallisuuden kannalta kriittisiä paloskenaarioita, joita voivat olla esimerkiksi akkupalojen, palavan auton tai kemikaalin sammutusharjoitukset.

Muut koulutukset

Elämysajo palavassa kontissa

Oletko koskaan kuvitellut, miltä tuntuu olla samassa tilassa tulipalon kanssa?

Lue lisää

Ensiapukurssi

Koulutuksessa käydään läpi tärkeiden elintoimintojen ylläpitoa edistäviä menetelmiä.

Lue lisää

Kemikaalionnettomuudet ja vaaralliset aineet

Kemikaalionnettomuuskoulutuksessa opiskellaan vaarallisten aineiden luokittelua, turvamääräyksiä sekä niiden kanssa työskentelyä.

Lue lisää

Korkealla työskentely

Koulutus antaa perusteet korkealla työskentelyyn turvallisesti.

Lue lisää

Kriisiviestintä

Koulutuksessa harjoitellaan kriisiviestinnän perusteita turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuuden koulutus kokoaa yhteen huomioon otettavia seikkoja matkustuksessa.

Lue lisää

Säiliössä työskentely ja paineilmalaitteiden käyttö

Koulutuksessa käydään läpi yleisiä suljetun tilan vaaratekijöitä, turvallisia toimintatapoja sekä suljetusta tilasta pelastamista.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa käymme läpi yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

Alan ammattilaisen ohjaama kurssi antaa hyvän pohjan uhkaavan henkilön kohtaamiseen.

Lue lisää

Yrityksen henkilöstön PEAK-koulutukset

PEAK-koulutukset käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille.

Lue lisää