kemikaalitorjunta

Kemikaalitorjunta ja vaaralliset aineet

Vaarallisten aineiden täydennyskoulutus antaa koulutettaville pelastussukellusohjeen mukaiset perusvalmiudet työskennellä vaarallisten aineiden torjunta- ja pelastustehtävissä, joissa vaaditaan paineilmahengityslaitteen ja kemikaalisuojapuvun käyttöä. Koulutuksessa harjoitellaan ensimmäisen yksikön tehtäviä, vuodon hallintaa sekä vuodon tukkimista säiliökontissa. Koulutus valmentaa sopimushenkilöstöä tieliikennepelastamiseen liittyviin kemikaalionnettomuusskenaarioihin sekä  teollisuuspalokuntia teollisuuden alan pelastus- ja kemikaalitorjuntaskenaarioihin.