Workers Using Hand Pallet Jack Unloading Package Boxes into Carg

Turvallinen toiminta ja työympäristö

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa ehkäistä työtapaturmia sekä edistää työhyvinvointia ja jaksamista laadukkaan työergonomian keinoin.

Koulutus on ammattipätevyyskoulutus osallistavan teorian ja soveltavan käytännön parissa alan ammattilaisten vetämänä. Koulutus sisältää 7 oppituntia (4 h teoriaopetusta ja 3 h käytännön harjoituksia).

Teoria

Kuljettajan työhyvinvointi, koulutettavien fyysiset valmiudet, pelastustoimi, vaarallisten aineiden onnettomuus.

Käytäntö

Ihmisen pelastaminen ja siirrot, Letkujen ja työvälineiden oikeat nosto- ja siirtotekniikat, vuototapahtuman ensitoimet.

Hinta

94e (alv. 0%) + rekisteröintimaksu, hoidamme ammattipätevyysrekisteröinnin puolestasi

Muut koulutukset

Logistiikan turvallisuus

Koulutuksessa kuljettaja saa kattavan tietopaketin logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista, paloturvallisuuden perusteista sekä aggressiivisen henkilön kohtaamisesta.

Lue lisää

Toiminta onnettomuustilanteessa

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa toimia oikein sekä tehokkaasti erilaisissa onnettomuustilanteissa ja hallitsee hätäensiavun sekä alkusammutuksen.

Lue lisää