Pelastusharjoitusalue ensiapu003

Toiminta onnettomuustilanteessa

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa toimia oikein sekä tehokkaasti erilaisissa onnettomuustilanteissa ja hallitsee hätäensiavun sekä alkusammutuksen.

Koulutus on ammattipätevyyskoulutus osallistavan teorian ja soveltavan käytännön parissa alan ammattilaisten vetämänä. Koulutus sisältää 7 oppituntia (4 h teoriaopetusta ja 3 h käytännön harjoituksia)

Teoria

Pelastustoimen järjestelyt Suomessa, tieliikenneonnettomuudet, paloturvallisuus, hätäensiapu.

Käytäntö

Alkusammutuskalusto ja sammuttaminen, hätäensiapu, toiminta onnettomuuspaikalla.

Hinta

94e (alv. 0%) + rekisteröintimaksu, hoidamme ammattipätevyysrekisteröinnin puolestasi.

Muut koulutukset

Logistiikan turvallisuus

Koulutuksessa kuljettaja saa kattavan tietopaketin logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista, paloturvallisuuden perusteista sekä aggressiivisen henkilön kohtaamisesta.

Lue lisää

Turvallinen toiminta ja työympäristö

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa ehkäistä työtapaturmia sekä edistää työhyvinvointia ja jaksamista laadukkaan työergonomian keinoin.

Lue lisää