Instructor showing how to safe a life when the human is choked standing during the fisr aid training indoors

Yritysturvallisuus

Hyvällä yritysturvallisuudella voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä.  Yrityksissä turvallisuus on kaikkien asia, ja usein onnettomuustilanteessa ensimmäiset minuutit ratkaisevat.

Järjestämme eri yrityksille räätälöityjä koulutuksia tarpeidenne mukaisesti todentuntuisissa olosuhteissa. Kouluttajamme ovat aina alansa asiantuntijoita. Toteutamme koulutuksia turvallisuusorganisaatioille, tuotantohenkilökunnalle tai vaikka johtoryhmille.

Tutustu myös järjestämiimme PEAK-koulutuksiin, jotka käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille. Koulutussisältö perustuu yleistä pelastus- ja toimintavalmiutta edistäviin pelastus-, ensiapu-, alkusammutus- ja kohtaamisharjoituksiin, mutta päivän sisältö voidaan räätälöidä yrityksen turvallisuustarpeiden mukaan.

Koulutukset yrityksille

Yrityksen henkilöstön PEAK-koulutukset

PEAK-koulutukset käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille.

Lue lisää

Säiliössä työskentely ja paineilmalaitteiden käyttö

Koulutuksessa käydään läpi yleisiä suljetun tilan vaaratekijöitä, turvallisia toimintatapoja sekä suljetusta tilasta pelastamista.

Lue lisää

Kemikaalionnettomuudet ja vaaralliset aineet

Kemikaalionnettomuuskoulutuksessa opiskellaan vaarallisten aineiden luokittelua, turvamääräyksiä sekä niiden kanssa työskentelyä.

Lue lisää

Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksessa harjoitellaan erilaisten palavien materiaalien sammuttamista ja opetellaan käyttämään sammutuskalustoa.

Lue lisää

Kriisiviestintä

Koulutuksessa harjoitellaan kriisiviestinnän perusteita turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuuden koulutus kokoaa yhteen huomioon otettavia seikkoja matkustuksessa.

Lue lisää

Elämysajo palavassa kontissa

Oletko koskaan kuvitellut, miltä tuntuu olla samassa tilassa tulipalon kanssa?

Lue lisää

Ensiapukurssi

Koulutuksessa käydään läpi tärkeiden elintoimintojen ylläpitoa edistäviä menetelmiä.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa käymme läpi yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

Alan ammattilaisen ohjaama kurssi antaa hyvän pohjan uhkaavan henkilön kohtaamiseen.

Lue lisää

Korkealla työskentely

Koulutus antaa perusteet korkealla työskentelyyn turvallisesti.

Lue lisää

Räätälöity koulutus

Tarpeen vaatiessa räätälöimme yrityksenne tarpeisiin soveltuvan koulutuksen. Voimme auttaa kaikilla yritysturvallisuuden osa-alueilla.