Nayttokuva 2022-4-11 kello 13.04.08

Logistiikan turvallisuus

Koulutuksessa kuljettaja saa kattavan tietopaketin logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista, paloturvallisuuden perusteista sekä aggressiivisen henkilön kohtaamisesta. Lisäksi kuljettaja hallitsee alkusammutuksen sekä osaa toimia mahdollisimman tehokkaasti ajoneuvopalotilanteessa.

Koulutus on ammattipätevyyskoulutus osallistavan teorian ja soveltavan käytännön parissa alan ammattilaisten vetämänä. Koulutus sisältää 7 oppituntia (4 h teoriaopetusta ja 3 h käytännön harjoituksia).

Teoria

Vaaratilanteet ja aggressiivisen henkilön kohtaaminen, pelastustoimi, paloturvallisuus.

Käytäntö

Tavanomaisen alkusammutuskaluston käyttö, ajoneuvopalo, rengas- ja laakeripalo, linja-autopalo sekä matkustajien evakuointi, palavan henkilön sammutus.

Hinta

94e (alv. 0%) + rekisteröintimaksu, hoidamme ammattipätevyysrekisteröinnin puolestasi.

Muut koulutukset

Toiminta onnettomuustilanteessa

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa toimia oikein sekä tehokkaasti erilaisissa onnettomuustilanteissa ja hallitsee hätäensiavun sekä alkusammutuksen.

Lue lisää

Turvallinen toiminta ja työympäristö

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa ehkäistä työtapaturmia sekä edistää työhyvinvointia ja jaksamista laadukkaan työergonomian keinoin.

Lue lisää