Practicing defibrillator CPR procedure on a dummy

Ensiapukurssi

Kestoltaan 8 tunnin sekä 4 tunnin hätäensiapukoulutukset tarjoavat perusteet hätäensiavun antamisessa. Koulutuksessa käydään läpi tärkeiden elintoimintojen ylläpitoa edistäviä menetelmiä.

4 tunnin koulutus sisältää:

 • Toiminta onnettomuuspaikalla
 • Tajuttoman henkilön kohtaaminen ja ensiapu
 • Peruselvytys sekä defibrillaattorin käyttö
 • Hengityksen turvaaminen
 • Verenvuodot ja niiden tyrehdyttäminen sekä shokki
 • Palovammat
 • Sairaskohtaukset

8 tunnin koulutus sisältää:

 • Toiminta onnettomuuspaikalla
 • Tajuttoman henkilön kohtaaminen ja ensiapu
 • Peruselvytys sekä defibrillaattorin käyttö
 • Hengityksen turvaaminen
 • Verenvuodot ja niiden tyrehdyttäminen sekä shokki
 • Palovammat
 • Sairaskohtaukset
 • Tuki- ja liikuntaelimistön vammat
 • Nyrjähdykset, revähdykset, murtumat
 • Pään alueen fyysiset vammat
 • Myrkytykset

Tietoa koulutuksesta

Kurssien alkamisesta tiedotetaan nettisivuilla. Suuremmille ryhmille järjestetään koulutuksia myös sovittuna aikana.

Hintaan lisätään myös SPR:n rekisteröintimaksu 18,55 e, jos halutaan SPR:n todistus koulutuksesta.

Kelpoisuus

Hätäensiapu 4h ja 8h

Hinta

Hätä ea 4h: 79 e (Alv. 0%), Hätä ea 8h: 119 e (Alv. 0%)

Muut koulutukset

Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksessa käymme läpi palamisen perusteet, joita arjessa kohtaamme.

Lue lisää

Elämysajo palavassa kontissa

Oletko koskaan kuvitellut, miltä tuntuu olla samassa tilassa tulipalon kanssa?

Lue lisää

Henkilöstön PEAK-koulutukset

PEAK-koulutukset käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille.

Lue lisää

Kemikaalionnettomuudet

Kemikaalionnettomuus-koulutuksessa käydään läpi vaarallisten aineiden luokittelua, turvamääräyksiä sekä niiden kanssa työskentelyä.

Lue lisää

Korkealla työskentely

Koulutus antaa perusteet korkealla työskentelyyn turvallisesti.

Lue lisää

Kriisiviestintä

Koulutuksessa on mahdollisuus vahvistaa kriisiviestinnän perusteita sekä viedä harjoituksia myös syvemmälle.

Lue lisää

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuus-koulutus kokoaa yhteen huomioon otettavia seikkoja matkustuksessa.

Lue lisää

Säiliössä työskentely

Koulutuksessa käydään läpi yleisiä suljetun tilan vaaratekijöitä, turvallisia toimintatapoja sekä suljetusta tilasta pelastamista.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa käymme läpi yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

Alan ammattilaisen ohjaama kurssi antaa hyvän pohjan uhkaavan henkilön kohtaamiseen.

Lue lisää

Vaaralliset aineet ja niiden torjunta

Koulutuksessa käydään läpi mm. vaarallisten aineiden teoriaa, käsittelyä ja onnettomuuspaikan evakuointia.

Lue lisää