Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue. Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Elämysajo palavassa kontissa

Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuu olla samassa tilassa tulipalon kanssa? Nyt voit yhdistää yrityksen tai kaveriporukan juhlat, jännittävä ohjelma ja turvallisuusharjoittelu ennen kokemattomalla tavalla!

Tarjoamme ainutkertaisen mahdollisuuden päästä kokemaan 600 asteeseen nousevan savusukelluskontin lämpötilan, leimuavat liekit pään päällä sekä tulipalon kehittymisen aivan alkupalosta lähtien. Elämyksen lisäksi elämysajo opettaa hyvin tulipalon syttymisen eri vaiheita, savupatjan muodostumista sekä tulen leviämistä.

Ohjelma sisältää kahvittelut, teoriaosion, perehdytyksen savusukelluslaitteisiin, elämysajon sekä jälkibriefingin. Kesto noin 3 tuntia.

Kelpoisuus

Koulutuksesta on mahdollista saada alueen oma todistus.

Hinta

1200e (alv. 0%). Max ryhmäkoko on 10 henkilöä.

Muut koulutukset

Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksessa käymme läpi palamisen perusteet, joita arjessa kohtaamme.

Lue lisää

Ensiapukurssi

Koulutuksessa käydään läpi tärkeiden elintoimintojen ylläpitoa edistäviä menetelmiä.

Lue lisää

Henkilöstön PEAK-koulutukset

PEAK-koulutukset käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille.

Lue lisää

Kemikaalionnettomuudet

Kemikaalionnettomuus-koulutuksessa käydään läpi vaarallisten aineiden luokittelua, turvamääräyksiä sekä niiden kanssa työskentelyä.

Lue lisää

Korkealla työskentely

Koulutus antaa perusteet korkealla työskentelyyn turvallisesti.

Lue lisää

Kriisiviestintä

Koulutuksessa on mahdollisuus vahvistaa kriisiviestinnän perusteita sekä viedä harjoituksia myös syvemmälle.

Lue lisää

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuus-koulutus kokoaa yhteen huomioon otettavia seikkoja matkustuksessa.

Lue lisää

Säiliössä työskentely

Koulutuksessa käydään läpi yleisiä suljetun tilan vaaratekijöitä, turvallisia toimintatapoja sekä suljetusta tilasta pelastamista.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa käymme läpi yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

Alan ammattilaisen ohjaama kurssi antaa hyvän pohjan uhkaavan henkilön kohtaamiseen.

Lue lisää

Vaaralliset aineet ja niiden torjunta

Koulutuksessa käydään läpi mm. vaarallisten aineiden teoriaa, käsittelyä ja onnettomuuspaikan evakuointia.

Lue lisää