Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue. Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Elämysajo palavassa kontissa

Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuu olla samassa tilassa tulipalon kanssa? Nyt voit yhdistää yrityksen tai kaveriporukan juhlat, jännittävä ohjelma ja turvallisuusharjoittelu ennen kokemattomalla tavalla!

Tarjoamme ainutkertaisen mahdollisuuden päästä kokemaan 600 asteeseen nousevan savusukelluskontin lämpötilan, leimuavat liekit pään päällä sekä tulipalon kehittymisen aivan alkupalosta lähtien. Elämyksen lisäksi elämysajo opettaa hyvin tulipalon syttymisen eri vaiheita, savupatjan muodostumista sekä tulen leviämistä.

Ohjelma sisältää kahvittelut, teoriaosion, perehdytyksen savusukelluslaitteisiin, elämysajon sekä jälkibriefingin. Kesto noin 3 tuntia.

Muut koulutukset

Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksessa harjoitellaan erilaisten palavien materiaalien sammuttamista ja opetellaan käyttämään sammutuskalustoa.

Lue lisää

Ensiapukurssi

Koulutuksessa käydään läpi tärkeiden elintoimintojen ylläpitoa edistäviä menetelmiä.

Lue lisää

Kemikaalionnettomuudet ja vaaralliset aineet

Kemikaalionnettomuuskoulutuksessa opiskellaan vaarallisten aineiden luokittelua, turvamääräyksiä sekä niiden kanssa työskentelyä.

Lue lisää

Korkealla työskentely

Koulutus antaa perusteet korkealla työskentelyyn turvallisesti.

Lue lisää

Kriisiviestintä

Koulutuksessa harjoitellaan kriisiviestinnän perusteita turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuuden koulutus kokoaa yhteen huomioon otettavia seikkoja matkustuksessa.

Lue lisää

Säiliössä työskentely ja paineilmalaitteiden käyttö

Koulutuksessa käydään läpi yleisiä suljetun tilan vaaratekijöitä, turvallisia toimintatapoja sekä suljetusta tilasta pelastamista.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa käymme läpi yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

Alan ammattilaisen ohjaama kurssi antaa hyvän pohjan uhkaavan henkilön kohtaamiseen.

Lue lisää

Yrityksen henkilöstön PEAK-koulutukset

PEAK-koulutukset käsittelevät turvallisuuden eri aiheita monipuolisesti ja samalla tarjoavat unohtumattomia kokemuksia työntekijöille.

Lue lisää