Truck driver walking around the semi truck, Truck inspection saf

Ammattipätevyys­koulutus

Tarjoamme logistiikka-alan direktiivikoulutusta. Meillä voit syventyä erityisesti logistiikkaturvallisuuteen: koulutuksemme antavat kattavat perustiedot logistiikka-alan turvallisuusnäkökulmiin.

Logistikka-alan koulutuksemme

Logistiikan turvallisuus

Koulutuksessa kuljettaja saa kattavan tietopaketin logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista, paloturvallisuuden perusteista sekä aggressiivisen henkilön kohtaamisesta.

Lue lisää

Toiminta onnettomuustilanteessa

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa toimia oikein sekä tehokkaasti erilaisissa onnettomuustilanteissa ja hallitsee hätäensiavun sekä alkusammutuksen.

Lue lisää

Turvallinen toiminta ja työympäristö

Koulutuksen jälkeen kuljettaja osaa ehkäistä työtapaturmia sekä edistää työhyvinvointia ja jaksamista laadukkaan työergonomian keinoin.

Lue lisää