Pelastusharjoitusalue-sammutus004

SAMKin turvallisuuspäivä antoi henkilökunnalle valmiuksia ensiapuun ja alkusammutukseen

Turvallisuuskeskus järjesti SAMKin työntekijöille henkilöstöpäivän, jonka aikana harjoiteltiin ensiavun, pelastamisen ja alkusammutuksen perustaitoja. 

“Harjoitukset lisäsivät meidän toimintavalmiuksia onnettomuustilanteissa ja palvelivat hyvin SAMKin turvallisuusosaamiseen liittyviä koulutustavotteita. Lisäksi päivän aikana opitut tiedot ja taidot ovat hyödyllisiä myös työajan ulkopuolella, sillä esimerkiksi ensiapu- ja alkusammutustaitoja voi tarvita milloin ja missä vain” kertoo SAMKin henkilöstön kehittämispäällikkö Saara Jäntti.

Osallistujat työskentelivät ryhmissä neljällä eri rastilla. Käytännön harjoituksissa opeteltiin muun muassa palosammuttimen käyttöä sekä auttamaan liikenneonnettomuuteen joutunutta henkilöä. 

Henkilöstöpäivään osallistui yli 300 SAMKin työntekijää. 

“Näin ison organisaation kanssa on aina enemmän suunnittelua ja aikatauluttamista kuin pienempien ryhmien. Tapahtuma sai hyvää palautetta, ja järjestelyt toimivat moitteetta.”

Jäntti näkee Turvallisuuskeskuksen koulutuspäivässä paljon mahdollisuuksia eri alojen yrityksille ja muille toimijoille.

“Henkilöstöpäivässä kannattaa harjoitella taitoja, jotka palvelevat organisaation todellisia tarpeita. Me saimme yhden, tiiviin päivän aikana useita työkaluja siihen, kuinka toimia yllättävissä, turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.”